Cố tình khoe tài năng của mình khi bạn đang ở gần đó.

Back to top button